Nulon motorolie Flush (EOF) is geformuleerd om schadelijke slib, vuil, vernis en andere verontreinigingen op te lossen en te verwijderen die zich in het smeersysteem tussen de olieverversing intervallen van een motor ophopen.

Hoewel moderne motoren milieuvriendelijker zijn, worden alle verontreinigende stoffen van de verbranding in de motor die vroeger vrijkwamen in de atmosfeer, nu hergebruikt in de motor. Bijgevolg, smeerolie heeft een nog veel moeilijker taak in het schoonmaken en het opvangen van deze extra verontreinigingen.

Wanneer toegevoegd aan de carterolie voorafgaand aan elke olie en filter wissel, helpt Nulon EOF sterk in het verwijderen van de voor de motor potentieel schadelijke stoffen. Nulon EOF helpt ook gratis bij het zuiver maken van kleverige afsluiters en hydraulische

klepstoters. Thermisch rendement van de motor word ook verbeterd door de motor te bevrijden van isolerend opgebouwd slib. EOF biedt een zuiverdere omgeving voor verse olie, zodat de detergent en antioxidant additieven in de nieuwe olie niet zo snel worden uitgeput.