Uitgaande van de opmerkingen door specialisten, op het terrein van dieselmotoren en de ontwikkelingen op huidig moment. Om de motor in optimale conditie te houden is het een noodzaak, dat er aan de diesel een brandstoftoevoeging wordt gedaan.

Problemen rond pomp, roetaanslag op de kleppen, injectoren en cilinders wordt op die manier voorkomen.

DOET MEN DIT NIET, dan blijven op termijn problemen niet uit. Zijnde een moeilijke start, sterke rookontwikkeling, te hoge CO2-emissie en vervanging van de dieselpomp.

D.I.C. toevoegen bij elke tankbeurt is de oplossing, maar de praktijk wijst uit dat slechts een minderheid dit doet. Zuiver werkende injectoren zijn nochtans een noodzaak.

Uit een onderzoek is gebleken dat 57 % van de dieselmotoren bij de technische keuring een afkeuring hadden kunnen vermijden door op tijd de nodige filters te vervangen en regelmatig een afdoend product te gebruiken voor het reinigen van de verstuivers.

Nulon Anti-Roet garandeert de vermindering van roetdeeltjes en geeft bij technische controle een beter resultaat. Eén behandeling per onderhoudsbeurt volstaat.