Nulon Pro sterkte Octane Booster (PSO) is specifiek geformuleerd om het octaangetal van benzine te verhogen voor het gebruik in high-performance en competitie motoren. Degelijke, hoge compressie motoren vereisen een hoger octaan gehalte van de brandstof dan motoren in personenauto's. Het gebruik van brandstof met een te laag octaangehalte is de oorzaak dat de motor gaat pingelen, wat op zijn beurt kan leiden tot ernstige motorschade.

Elke motor heeft een minimale octaan vereiste (OR) die afhankelijk is van het motorontwerp, met een bepaalde compressie verhouding. Hoe hoger de compressie verhouding, hoe hoger de OR. Als de gebruikte benzine een te laag Octaangetal (RON) heeft zoals voorzien zal in de motor vervolgens detonatie optreden. Detonatie is de term die wordt gebruikt om de chemische verdeling van het brandstof/luchtmengsel te beschrijven waardoor bij vroegtijdige zelfontbranding ontstaat tijdens de compressieslag van de motor, dat wil zeggen het mengsel ontploft vooraleer de ontsteking plaatsvind door de bougie. Onder deze omstandigheden zorgt de kracht van de explosie ervoor dat de zuiger in tegengestelde richting wil draaien, wat resulteert in enorme spanningen binnen de motor. Als detonatie blijvend is, kan motorstoring optreden. Nulon PSO verhoogt aanzienlijk de RON van benzine, waardoor de waarschijnlijkheid van detonatie verdwijnt. Nulon PSO is compatibel met alle loodvrije brandstoffen met inbegrip van race brandstof en Avgas.

Opgemerkt moet worden dat hoe lager de RON van de basis brandstof, hoe groter de toename na de behandeling. Omgekeerd, hoge RON basis brandstof levert een veel kleinere toename na behandeling. Dit verschijnsel is van toepassing op alle octaan versterkers.

Vele krachtige moderne motoren zijn uitgerust met "klop sensoren" die het ogenblik van detonatie erkennen en begint de timing van de ontsteking te vertragen om verdere schadelijke detonatie te stoppen. Echter, tijdens het vertragen van de ontsteking timing die de motor beschermt tegen schade, verliest de motor prestaties en efficiëntie. Nulon PSO toegevoegd in de juiste verhouding stopt deze hele cyclus en bevordert maximale prestaties en efficiëntie zonder risico van schade.

Veel auto's in Australië geïmporteerd moeten voortdurend draaien op premium loodvrije benzine (PULP) van 95 RON of hoger, maar in afgelegen gebieden van Australië, is deze PULP niet beschikbaar. Nulon PSO verbeterd reguliere loodvrije brandstof echter effectief tot PULP waarde indien behandeld volgens de aanwijzingen. Strenge testen van Nulon PSO zorgen ervoor dat geen enkel component nadelig effect zal hebben op een onderdeel van een motor of brandstofsysteem.

Alle componenten zijn getest voor miljoenen kilometer.