Nulon benzine Injector Cleaner (PIC) is het resultaat van uitgebreid onderzoek naar de brandstof eisen van moderne benzine motoren, zeker deze welke actief zijn op loodvrije brandstoffen.

Brandstof injectoren leveren gecontroleerde brandstof toevoer aan de verbrandingskamer wat resulteert in optimale motor prestaties en brandstof efficiëntie. Lage kwaliteit brandstof en stop start rijden veroorzaken aanslag op brandstof injectoren die van negatieve invloed zijn op het brandstof sproeipatroon en leiden tot slechte prestaties van het voertuig.

Constant stop start rijden is de oorzaak van onverbrande brandstof binnen in de motor en dit resulteert in opbouw van koolstof aanslag in de verbrandingskamer. Dit leidt tot verhoogde compressieverhouding, veroorzaakt door problemen in verband met het gebruik van lage octaan brandstoffen. De motor draait niet optimaal en met verhoogd brandstofverbruik. Koolstof aanslag word opgebouwd op de injectoren en inlaatkleppen hierdoor ontstaat slechte brandstof verstuiving, wat leidt tot startproblemen, slecht draaiende motor en extra kosten voor de automobilist.

Grote oliemaatschappijen en chemische bedrijven die met de industrie gekoppeld zijn werden gedwongen om additieven te produceren van het detergent type voor loodvrije brandstoffen om bovengenoemde problemen te beperken. Deze producten worden nu toegevoegd aan brandstoffen, maar helaas, op een minimumniveau voor de extra kosten, en omdat de oliemaatschappijen kundig een lucratieve after-market verkoop van dergelijke additieven hebben opgewekt door zorgvuldig de toegevoegde hoeveelheid te minimaliseren aan de benzine die we aan de pomp kopen. Vervolgens adverteren ze de nood voor het gebruik van dergelijke additieven om probleemloos rijden te verzekeren. Niettegenstaande veel van deze additieven op de markt beschikbaar zijn, heeft Nulon de tijd genomen om zorgvuldig de eisen van zowel de motor als de consument te evalueren om maximale beschermingsniveau te bieden tegen minimale kosten.

Nulon benzine Injector Cleaner is een krachtige chemische

Cleaner die snel helpt bij het reinigen van uw brandstof injectie of carburator systeem. Nulon helpt om moeilijk starten, ruw draaien, slecht optrekken en slechte prestaties te elimineren. Wanneer gebruikt volgens de aanwijzingen, zal Nulon benzine Injector Cleaner zorgen voor optimale efficiëntie tegen minimale kosten.

Nulon benzine Injector Cleaner is veilig om te gebruiken in alle ongelode benzine.