Nulon Octane Boost en Clean (OBC) is uniek omdat het verschillende functies vervult. Voor zover wij weten bestaat er geen gelijkaardig product. OBC is speciaal geformuleerd voor de vele brandstof gerelateerde problemen die worden ervaren met moderne benzine motoren. Het primaire doel is om het octaangehalte te vergroten van normale ongelode benzine (meestal 91 RON) om pingelen (detonatie) te stoppen, terwijl haar detergerend toevoegmiddel de carbonaanslag reinigt van de verbrandingskamer, inlaatkleppen, carburateur en injectie. De resultaten zijn langdurig.